VALKJÄRVI

Valkjärvi sijaitsee Hämeen järviylängöllä Someron kaupungin ja Tammelan kunnan alueilla. Järveä on laskettu 1800-luvun lopulla ja vanhojen rantapenkereiden mukaan arvioituna lasku on ollut metrin suuruusluokkaa. Järven pohjoisosaa kutsutaan myös Etujärveksi ja eteläosaa Takajärveksi. Niiden välissä on matala salmi. Takajärven suurin syvyys on reilut viisi metriä. Rannat ovat pääosin aika nopeasti jyrkkeneviä ja keskisyvyydeksi on arvioitu 2,5 m. Etujärvi on puolestaan matalarantainen ja syvimmätkin kohdat ovat vain parin metrin suuruusluokkaa..

Somero-Tammela Valkjärven suojeluyhdistys ry

Suojeluyhdistys on perustettu kesällä 2007. Jäseniä on noin 40 rannanomistajaa ja Tammelan kunta.

Kalat ja linnut

Valkjärven kalasto on lajistoltaan melko niukka. Yleisimmät kalalajit ovat särki, ahven ja hauki. Järveen on istutettu myös siikoja.

Rapurutto vei kotimaisen jokirapukannan 2000-luvun alussa. 

Valkjärven linnustoon kuuluu sorsalinnut, lokit, tiirat, kuikat, joutsenet. Myös kurkihavaintoja.

Joutsenet pesivät säännöllisesti, vuonna 2020 poikueessa oli 6 poikasta.

Sinisorsalla oli 2020 10 sorsan poikue.